Av

Uppdaterad: Oktober 13, 2022

Anders Sjöberg om Topdog

TRANSKRIBERING | Anders Sjöberg, fd Svedea 

Anders Sjöberg, fd Ecommerce manager på Svedea om sin upplevelse av att driva ett SEO-projekt med Topdog
Jag heter Anders Sjöberg och har arbetat med marknadsföring i ungefär 20 år, varav de senaste 10 åren med väldigt kraftig slagsida åt digital marknadsföring.

Tre faktorer för framgångsrik SEO

Jag tror att man som beslutsfattare när det gäller SEO först och främst måste förstå att det tar tid. Man måste också förstå att Google optimering köper man inte på kran – det går inte att köpa en box med SEO, vilket ju jag har träffat en del personer som tror. Man måste dessutom förstå att väljer man att jobba med SEO mareting så gör man det både långsiktigt men också ganska helhjärtat. Min erfarenhet säger mig att det är svårt att jobba lite med SEO, det är nästan lite som att vara lite gravid – det går liksom inte utan man måste göra det målmedvetet, långsiktigt och fullt ut. I alla fall om man vill få resultat, är min erfarenhet.

Få Topdog videos & SEO-kunskap direkt i din mailbox!

Få Topdog videos & SEO-kunskap direkt i din mailbox!

Vi på Topdog delar med oss av våra kunskaper inom SEO i videoform. Exempel på detta är denna videon där du får lära dig vad VD:ar och manegment team behöver veta för att fatta bra beslut avseende SEO!

Anmäl dig här för fler videos!

SEO måste förankras i hela organisationen

När det gäller de här parametrarna så har jag jobbat med Topdog, och jag tycker att Topdog levererade väldigt bra. Varför tycker jag då det? Jo, för jag tror att om man ska jobba med långsiktighet så kräver det att man som beställare av SEO också kan förankra det här på fler håll i organisationen. Och där tror jag att många går bort sig. Det räcker liksom inte med att en person är övertygad om att det här är sättet vi ska jobba på, utan den personen måste också kunna förklara, övertyga och vinna över sina stake holders, de som ska finansiera detta och även medarbetare runt omkring – för ska man lyckas med SEO-arbetet så kräver det en hel del blod, svett och tårar internt. Och då tror jag att man som leverantör av SEO måste kunna hjälpa den här huvudpersonen att vinna över stake holders, finansiärer och medarbetare i organisationen.

Där tycker jag (väl då kanske) att Topdog sticker ut mot övriga leverantörer, att man förstår att beställaren också har personer omkring sig som det gäller att vinna över och övertyga – inte bara en gång, utan påminna om flera gånger under det här ganska långa projektet.

Hårda och mjuka fakta om SEO-projektet

Det finns finansiärer och stake holders och de vill gärna ha tydliga numerära mål; Hur kommer det här att påverka vår affär, vad innebär det egentligen i kronor och ören? Medarbetare, de som ska göra jobbet, vill istället gärna veta vad det innebär i vardagen, hur mycket tid som måste sättas åt sidan för att kunna leverera inom ramen för SEO-projektet. Och där tror jag att man som leverantör måste kunna leverera åt båda sidor. Dels genom hårda fakta med siffror i termer av måluppfyllelser så att man kan öronmärka den budget som krävs för att göra jobbet på ett bra sätt och dels  med lite mer mjuka värden till den andra sidan för att få med sig de i organisationen som faktiskt ska göra detta och förklara vad det innebär och hur det kommer att påverka deras vardag. Och där tycker jag att Topdog har gjort ett jättebra jobb med att både förse oss med de här hårda siffrorna i form av business case och även peppa, sporra och uppmuntra de personerna i organisationen som ska göra jobbet.

Hur snabbt kan man se resultat med SEO?

Ett konkret exempel tycker jag är hur snabbt resultaten av SEO kommer. Ja, man kan se vissa snabba resultat men det långsiktiga resultatet och de långsiktiga utfallen kommer ganska sent i ett projekt. Som beställare är det en väldigt fördel om man får hjälp av sin leverantör att visa detta för de som är med och finansierar det hela. Både på vissa kortsiktiga vinster men också på kursen mot det långsiktiga målet – alltså vart är vi på väg någonstans och i hur stor grad av måluppfyllelse har vi nått nu. Och även påminna om vikten av att man måste fortsätta springa för att nå det långsiktiga målet. Där tycker jag att Topdog var duktiga på att ha den förståelsen och framförallt också leverera kring det.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.