Av

Uppdaterad: Februari 27, 2023

Vad är en webbyrå?

I denna artikel får du svar på vad en webbyrå är för något, vilka områden som en webbyrå jobbar med och tips på hur du kan ta din digitala marknadsföring till nästa nivå.

En webbyrå är en byrå som ägnar sig åt medieproduktion genom digitala kanaler. Genom bild, text, tal och ljud skapar en webbyrå kommunikation som påverkar målgruppen utifrån specifika mål som tagits fram tillsammans med kund. Det kan till exempel handla om att öka trafiken till en webbplats, skapa medvetenhet kring ett varumärke eller sälja en produkt. Webbyråer skiljer sig också från varandra. Fullservicebyrå kallas de webbyråer som driver alla delar i ett webbprojekt. Det innefattar webbstrategi, koncept och kommunikation samt teknisk implementering. En del webbyråer är mer nichade och har specialiserat inom något av dessa områden. De levererar till fullservicebyrån som i sin tur levererar till kund.  Nedan följer en kort genomgång av de vanliga tjänsterna som en webbyrå erbjuder.

Webbstrategi

Ett webbprojekt börjar med att en webbstrategi utformas. Här bestäms vad man vill uppnå med projektet och hur man ska ta sig dit. En väl utformad webbstrategi gör att projektets insatser blir kostnadseffektiva och kommunikationen skarp.

Grafisk design och kommunikation

Grafisk design (grafisk kommunikation) innebär att underlätta för mottagaren att motta information genom att arrangera bild och text. En grafisk formgivare på en webbyrå kan till exempel jobba med att utforma logotyper till varumärken eller bestämma designen på annonser.

Webb design

En webbdesigner skapar hemsidors (webbsidors) struktur och funktion. En hemsidas webbdesign ska tilltala visuellt samtidigt som den ska vara anpassad för att användas. Därför har en webbdesigner vanligtvis både kunskaper om kodning och en känsla för färg och form.

Copywriting

Copywriting handlar om att jobba med idéer och texter för att skapa reklam som väcker intresse hos målgruppen.  En copywriter kan jobba med manus till reklamfilm, annonstexter, webbtexter, talmanus, utomhusbrev och mycket mer.

Gör webbyråer SEO?

SEO innebär om att genom olika tekniker få en webbsida att synas så högt upp som möjligt vid en sökning på en sökmotor, t.ex. Google. Det finns upp till 200 faktorer som alla vägs in när en webbsida ska rankas på Google. De webbsidor som ligger i toppen får som belöning stora mängder gratis trafik. Men se upp! Det finns många vilseledande marknadsföringstips om sökmotoroptimering som kan leda till att SEO-projekt inte når upp till toppen. T.ex. handlar inte SEO om Google, vilket är motsats till vad många tror.

Ifall sökmotoroptimering ingår är det viktigt att veta vad som inkluderas i sökmotoroptimeringen. Många webbyråer bygger primärt hemsidor och hjälper till sekundärt med sökmotoroptimering. Resultatet blir ofta bättre om man istället tar hjälp av en seo-byrå.

Anledningen till att en SEO-byrå och en webbyrå görs skilda typer av SEO, beror på hur man ser på SEO. För en webbyrå handlar det om indexering, dvs att innehållet skall finnas i Google. För en SEO byrå handlar sökmotoroptimeringen om att ranka i Google. Se video nedan:


Content marketing

Konsumenter har idag mindre tolerans för reklam än någonsin. Man klickar bort annonser, tittar bort när tv-reklamen kommer och hoppar snabbt till en ny radiokanal i bilen när det blir reklamavbrott. Reklamen är inte längre spännande som förr – den har istället blivit ett störande brus, vilket konsumenterna blivit allt bättre på att undvika.

Content marketing har vuxit fram som svar på denna attitydförändring. På en webbyrå jobbar en content marketer med att nå igenom bruset. Med redaktionella metoder som verktyg skapar hen relationer och attrahera målgrupper. Istället för reklam ges målgruppen till exempel värdefull information, inspirerande känslor och en bra story.

Vad kostar en hemsida?

En hemsida kan kosta allt från 5000 till 50 000 kr. Funktioner, design, grad av anpassning och storlek på hemsidan är exempel på faktorer som kommer avgöra vad slutsumman landar på. Nedan tar vi upp fem faktorer som spelar en större roll för slutpriset och ger tips på hur du kan gör att mer ekonomiskt köp.

Antalet sidor

Varje webbsida på hemsidan kostar mycket att bygga. Om du vill att hemsidan ska innehålla uppåt 30 webbsidor kan du säkerställa att leverantören använder ett användarvänligt verktyg. Då kan du, efter att leverantören lagt grunden, bygga merparten av webbsidorna själv och därigenom få ned priset.

Designval

Det finns många bra mallar som kortar ned tiden att designa en hemsida. Men ska hemsidan ha en helt unik design kommer webbdesignern behöva skissa från noll – och priset blir därefter.

Bildmaterial och texter

Att skapa bild -och textmaterial är ett tidskrävande jobb som kan driva upp priset. Oftast blir det dyrare om webbyrån skapa materialet än om du har det färdigt vid projektets start.

Supportavtal

Ett supportavtal är kritiskt för att hemsidan ska fungera problemfritt från dagen den är klar. Ett supportavtal för en enkel hemsida ligger på ca 500 kr/månaden vilket snabbt blir stora summor, om man tar i beaktning hur många år man planerar att bruka webbsidan. Därför kan ett supportavtal som är inkluderat i köpet av hemsidan avgöra att hela köpet blir prisvärt.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.