Av

Uppdaterad: Februari 18, 2023

Reklambyrå

Topdogs ordlista Reklambyrå

Vad är en reklambyrå?

En reklambyrå är ett företag vars verksamhet går ut på att skapa reklam och hjälpa andra företag med deras marknadsföring. Reklambyråer tar bland annat fram marknadsplaner och utformar visuell kommunikation i form av reklam i tryck och rörliga medier för sina uppdragsgivare. En reklambyrå kan även hjälpa sina uppdragsgivare med målgruppsanalys och profilering. En reklambyrå är ofta specialiserad inom något område såsom konsumentreklam eller business-to-business. En del reklambyråer arbetar mer generellt med marknadskommunikation och därmed erbjuder flera typer av marknadsföringstjänster. Denna typ av reklambyrå brukar kallas fullservicebyrå. Om en byrå istället specialiserar sig på digital marknadsföring brukar det kallas webbyrå eller digital byrå.

Sedan en tid tillbaka väljer många byråer att istället kalla sig för kommunikationsbyrå därför att man upplever att det man gör hamnar ”mellan” det en reklambyrå och PR-byrå gör. En PR-byråer skiljer sig från en reklambyrå då PR-byrån arbetar med kommunikation i icke-köpta kanaler genom att exempelvis göra pressmeddelanden för att få publicitet i nyhetsmedia, bloggar eller sociala medier. En PR-byrå kan även arbeta med lobbying och kriskommunikation.

Hur arbetar reklambyråer?

Olika reklambyråer har sitt sätt att arbeta på men generellt sätt brukar de börja med att ta reda på vad kunden behöver hjälp med och sedan undersöker de problemen ur olika vinklar. Därefter brukar reklambyrån ta fram en strategi och redovisa hur problemen kan lösas. På en reklambyrå har de den kunskap och erfarenhet som gör att de vet vad som krävs i relation till företagets krav, behov och önskemål. Det viktiga är att såväl beställaren som reklambyrån vet vad de ömsesidiga förväntningarna är. Man kan inte förvänta sig allt av alla typer av byråer, utan man måste som beställare försöka hitta den byrå som uppfyller ens krav.

Reklambyråer och SEO

Många reklambyråer i Sverige satsar inte på sökmotoroptimering trots att de kallar sig fullservicebyråer. En del gör halvhjärtade försök men lyckas inte leverera SEO på den nivå som specialiserade SEO-byråer gör. Må hända att en del reklambyråer kan ta fram kampanjsajter och köpa bland annat Facebookannonser, men det är en droppe i havet jämfört med de marknadsföringsmöjligheter som finns inom SEO.

Reklambyråer och content marketing

Reklambyråer må vara duktiga på att förstå vad som får kunder att gå igång och leverera det. Men de är mindre duktiga på content marknadsföring. Reklambyråers främsta uppgift har under lång tid varit att skapa reklam såsom annonser, vilka påtvingas målgruppen och kräver ett kampanjtänk som innebär punktinsatser som är utspridda över året. Content marketing handlar istället om att kontinuerligt skapa värdeskapande innehåll som målgruppen tar del av frivilligt. Reklambyråernas reklamtänk funkar därför inte när man gör content marketing. Dessutom har många reklambyråer inte erfarenhet av SEO, vilket krävs för att få innehållet att faktiskt synas i exempelvis Google. Det är ingen idé att satsa tid och pengar på innehåll som inte kommer att synas eller generera nya leads.
Reklambyrå

Varför anlitar företag en reklambyrå?

Många företag väljer att anlita en reklambyrå därför att byrån har kunskaper inom marknadsföring och reklam som företaget själva saknar. Försäljningen kanske har gått ner, företaget kanske inte får några kunder eller har en marknadsföring som inte fungerar, då kan en reklambyrå komma med idéer och lösningar som får företaget på rätt bana. De kan exempelvis ta fram bättre säljmaterial, annonser och tydliga marknadsplaner.

Olika yrkeskategorier inom en reklambyrå

På en reklambyrå finns det flera olika uppgifter som sköts av olika yrkesgrupper vars arbetsuppgifter ibland flyter samman. Här ser du några exempel på yrkeskategorier som finns på en reklambyrå:

  • Art directorn ansvarar för den grafiska och konstnärliga utformningen av exempelvis annonser.
  • Copywritern tar fram och skriver de texter som ska användas i marknadsföringen.
  • Den Grafiska formgivaren realiserar den formgivning som Art Directorn har tagit fram. Formgivaren arbetar ofta i Adobe-programmen Illustrator, InDesign och Photoshop.
  • Creative Directorn leder den kreativa processen och säkerställer att det som lämnar byrån håller en viss kvalitet.
  • Plannern eller strategen gör marknadsanalyser, skapar strategier och tar fram riktlinjer för det kreativa förloppet. Hens uppgift är även att förstå marknaden och målgruppen.
  • Researchern hjälper Plannern att samla in den information hen behöver för att göra marknadsanalyser och ta fram strategier.
  • Projektledaren har det övergripande ansvaret för reklambyråns kunder, ser till att arbetet går framåt, skriver avtal, budgetförhandlar och deltar i strategiarbetet.
  • Produktionsledaren är en operativ projektledare och sköter kontakten med olika produktionsbolag, fotografer och andra underleverantörer. Hen ser även till att tidsplaner följa och att projekten håller sig till den bestämda budgeten.
  • Originalaren slutför den grafiska formgivningen för framförallt tryck. Hen säkerställer kvaliteten och ser bland annat till så att avstånd och färger blir rätt.
Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.