Av

Uppdaterad: December 24, 2021

Differentiering

Differentiering betyder att skilja sig från sina konkurrenter på ett sätt som skapar en känsla av värde hos kunderna.

Vad är differentiering?

Differentiering betyder att skapa en skillnad inom något som tidigare var enhetligt. Inom marknadsföring är definitionen av differentiering när ett företag väljer att urskilja sig från sina konkurrenter för att skapa en känsla av värde hos köparen.

Syfte med differentiering

Syftet med differentiering är att utmärka sig från andra bolag för att få konkurrensfördelar genom att tilltala kunderna. Det handlar om att på ett eller annat sätt sticka ut från mängden.

Ett vanligt syfte är att kunna nå en större kundkrets. När företaget skiljer sig från den breda massan av bolag är det fler människor som intresserar sig för dess produkter eller tjänster. 

Företag som differentierar sig mot andra kan också lyckas skaffa sig mer trogna kunder. Det är lättare att få till upprepad försäljning när kunderna känner igen och kan skilja märket, produkterna eller tjänsterna från andra bolag.

Ytterligare en anledning till att differentiera sig från andra bolag är för att få möjlighet att sätta högre priser. Folk är ofta villiga att betala mer för en produkt eller tjänst som de upplever som speciell i förhållande till övrigt som finns på marknaden.

Exempel på diffrentering

Det finns gott om exempel på hur företag använder differentiering för att skaffa sig fördelar på marknaden.

Apple har länge förstått att de inte kan marknadsföra sina mobiltelefoner och datorer på samma sätt som konkurrenterna. Det skulle innebära att de skulle konkurrera på samma villkor som övriga bolag, något som skulle sätta press på priserna och marginalerna.

Istället valde Apple tidigt att sälja en livsstil. Deras produkter har alltid genomtänkt design och funktion. De säljer egentligen inte produkter som rent tekniskt avsevärt skiljer sig från konkurrenternas. Utan det är genom marknadsföringsmässig differentiering som företaget kunnat ta ut höga priser samtidigt som det byggt upp en trogen kundkrets.

Olika typer av differentiering i marknadsföring

Företag kan göra differentiering på ett eller flera olika sätt.

  • Produktdifferentiering: Stick ut från mängden med produkter eller tjänster som känns igen.
  • Servicedifferentiering: Erbjud en annorlunda kundupplevelse med en service som utmärker sig från konkurrenternas.
  • Personaldifferentiering: Konkurrera med mer lyckade anställningar och bättre kompetensutveckling.
  • Imagedifferentiering: Få hela företaget att upplevas som annorlunda på marknaden.

Ibland talar man även om två typer av differentiering: Vertikal och horisontell.

Vertikal differentiering är när en kund jämför två liknande produkter och den ena skiljer sig avsevärt från den andra, exempelvis genom högre kvalitet.

Horisontell differentiering handlar om att påverka kundens subjektiva uppfattning om produkten. Till exempel varför en grön telefon är bättre än en blå eller vad som är bäst i valet mellan Coca Cola och Pepsi.

Vem gör differentiering?

Differentiering är något som alla företag kan ha nytta av att göra – oavsett om du har en enskild firma eller är en representant för en multinationell koncern.

När din produkt eller dina tjänster upplevs som annorlunda blir det inte lika lätt att jämföra dem rakt av med konkurrenternas utbud. Givet att skillnaden upplevs som något positivt kan ditt företag ha nytta av differentieringen i form av fler kunder, ökad omsättning och bättre marginaler.

Tips – Ditt företag kan differentiera sig från konkurrensen genom content marketing. Med relevant och intressant innehåll på webbplatsen samt sökmotoroptimering kan ni synas bättre i Google och nå ut till många fler potentiella kunder. SEO är en möjlighet som långt ifrån alla företag har tagit tillvara på.

När gör man differentiering?

Det är aldrig för tidigt eller sent att ägna sig åt differentiering. Ett nytt företag kan ha en möjlighet att skaka om marknaden genom att erbjuda något som konkurrenterna ännu inte tänkt på.

Ett annat exempel när det kan vara bra att göra någon form av differentiering är om ett företag som har funnits länge på marknaden lider av allt sämre marginaler. Genom att se över produkt- eller tjänsteutbudet och utmärka sig på ett positivt sätt från konkurrenterna kan företaget återvinna mark, nå nya kunder och öka efterfrågan.

Andra betydelser

Ordet differentiering används inte enbart inom marknadsföring. Det är en vanlig term inom skolväsendet för att beskriva hur man kan möta elevers olika behov och förutsättningar. Begreppet förekommer även bland annat inom astronomi och cellbiologi. Synonymer är uppdelning, klyvning, särskiljning och uppspaltning.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.