Av

Uppdaterad: December 24, 2021

Sportamore väljer Topdog som SEO-partner

Topdog SEO får förnyat förtroende att trimma Sportamores organiska söktrafik. 

– För en sådan stor sajt som Sportamore är det viktigt med ett tekniskt kunnande. Dessutom behöver man som konsult en förståelse för hur man får det att fungera i kundens organisation på ett praktiskt plan, säger Christian Rudolf på Topdog.

Topdog SEO har tidigare samarbetat med Sportamore, men nu utökas samarbetet till att täcka hela Skandinavien. Den lilla byrån satsar på Sökmotoroptimering, präglad av tung teknisk kompetens i kombination med ett personligt engagemang och flexibilitet. Till  grundbegreppen i arbetet med kunderna hör insikt och förståelse. Desto mer komplext arbetet är desto större insikt krävs.

– Som kund vill du hela tiden känna att du förstår. Ingen ändrar sig utan att först få insikten om vad som behövs göras och varför. Vi arbetar mycket i rollen som instruktörer och projektledare, säger Christian Rudolf.

Det är svårt att fullt ut beskriva komplexiteten på en sajt sajt av Sportamores storlek. Men för att förstå omfattningen och antalet processer involverade kan det vara passande med lite drastiska jämförelser. 

– En sajt som Sportamores vid sidan av en ”vanlig” webbsida är som att jämföra en korvkiosk med Torslandaverken, säger Christian Rudolf.

Det är alltså av naturliga skäl lätt att gå vilse i en sådan här jättefabrik. Men det bästa sättet att hitta rätt är alltid att använda sig av en bra karta. Översatt till SEO-arbete innebär det att ha tydliga processer för förändring av sajten i kombination med själva genomförandet. 

Pedagogik och ett gediget tekniskt kunnande i kombination med den lilla byråns anpassningsbarhet och personliga tilltal är alltså Topdogs strategi. En strategi som tycks vinna mark. Men Christian Rudolf är noga med att poängtera att bra SEO inte bara är teknik, utan att även content är viktigt

– Det är alltid bra content tillsammans med bra SEO som skapar magin, och bra innehåll finns det gott om hos Sportamore.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.