Av

Uppdaterad: November 06, 2021

8 sätt en Webbredaktör kan hantera Not Provided

Under de senaste två åren har Google krypterat sökningarna som Googles användare gör. Du som webbredaktör har sett dessa krypterade sökningar i er analyticsinstallation under ordet ”not provided”(I genomsnitt är ca 85% av din Google trafik, krypterad).

Det har säkert också stört dig att du har svårigheter att se hur dina besökare hittar till din websida eller vilken typ av innehåll de letar efter och därmed, vilket innehåll du bör skapa. Detta är en artikel som lär dig hantera problemet not Provided. Även om denna artikel är riktad mot webbredaktörer, kan även du som ehandlare, använda dessa metoder, när du skapar innehåll.

Andel av trafiken där du som webmaster ej kan se keyworddata
Andel av trafiken där du som webmaster ej kan se keyworddata

Not provided skapar problem du inte ens vet om

Utöver ovanstående problem, ställer Not provided till ytterligare ett problem för webbmasters och webbredaktörer. Google själva säger att ca 15% av alla sökningar, varje månad, har man aldrig sett förut. Du som webbmaster har svårt att hitta dessa nya trender & förändringarna när du inte kan se trafiken från sökmotorerna. Det är nämligen vanligt att dessa nya trender i söktrafiken märks i trafiken in. Google har ofta inte så mycket nytt att visa när en ny trend startar så de visar de sidorna de har  förtrende för först, även om de inte är så relevanta. Not provided gör det mycket svårare för dig att se dessa nya trender och därmed skapa innehåll för dem.

”15% of the searches we see everyday we’ve never seen before.

Få Topdog videos & SEO-kunskap direkt i din mailbox!

Få Topdog videos & SEO-kunskap direkt i din mailbox!

Vi på Topdog delar med oss av våra kunskaper inom SEO i videoform. Exempel på detta är denna videon där du får lära dig vad VD:ar och manegment team behöver veta för att fatta bra beslut avseende SEO!

Anmäl dig här för fler videos!

1. Google webmaster tool

Du behöver installera ett Google verktyg som heter Webmaster tools. Det är ett verktyg som gör det möjligt för dig som websideägare att se vilken information Google samlat om din webbsida och kommunicera med Google på olika sätt. När du gjort detta så gå till ”Söktrafik” i vänstermeny och därefter ”Sökfrågor” och till sist ”populära sidor” se bild nedan. Här visar Google översiktigt, vilka ord dina användare söker på när de kommer till din sida.

Sökdata webmaster tools
Såhär hittar du sökdata i webmaster tools

Då får du en vy som ser ut som den nedan. Om du klickar på lilla svarta pilen, bredvid sökorden, får du den mer detaljerade informationen som du är ute efter. Här kan du finna inspiration till nytt innehåll men också, vilket innehåll du kan gå tillbaka till och förbättra.

Google webmaster tools sökord
Här finner du sökorden, under varje del av din sajt i webmaster tools

Datan som du får här, är inte så detaljerad som man kunde önska. I en del fall, är den inte så annorlunda än den du finner i Google Keyword Planner men i en värld där not provided dominerar, är det ett litet pussel att leta information. Webmaster tools  är en del i ditt pussel.

2. Google Keyword Planner

Google Keyword Planner är ett verktyg som Google använder för att sälja söktrafik. Du som potentiell köpare kan testa ord i verktyget och få fram vilken potential det finns att synas. Du som webbredaktör använder det såklart för att leta sökords information till din sökordsanalys. För att använda verktyget måste du ha ett Google konto.

För att komma åt informationen, gör följande steg. Det skall se ut som på bilden nedan.

  1. Logga in
  2. Välja språk och land
  3. Välja ord

Därefter får du en vy som ser ut som nedan. Som du ser får du uppslag på fler ord som är relaterade. Nu kan du botanisera vidare i informationen och se vad som är viktigt i ditt segment.

Google Keyword Planner
Såhär ser datan ut i Google Keyword Planner

Värt att notera är att datan du får är i Broad Match format. Det betyder att du får alla sökningar, som innehåller ordet ”entreprenörskap”, inte endast sökningar för ordet ”entreprenörskap”.

Nackdelarna med Google Keyword planner är att informationen är inte så detaljerad. Det är också gammal data, så du kan inte finna ändringar i sökbeteenden, som jag hänvisar till i början av denna artikeln men återigen är det en pusselbit till ditt sökmönsterpussel som du lägger och en värdemätare, på vilket innehåll du bör fokusera på. Det är också information som alla har tillgång till, vilket betyder att det redan kan finnas konkurrens på dessa sökningarna, vilket gör det svårare att ranka.

3. Adwords rapporten ”Betalt och Organiskt”

För att denna rapporten skall ge dig data kräver det att du köper trafik i Adwords. Det är inte så vanligt att mediasajter gör detta. Man förlitar sig nästan uteslutande på ”organisk trafik”. Det är ändå något jag tycker man skall göra, då man köper sig data och information om sin målgrupp och ändringar i sökbeteenden. Rätt uppsatt är det ganska lite pengar också, för att få tillgång till datan. Som ni ser nedan får man väldigt mycket information från Google.  I kampanjen nedan lägger jag 200 SEK i månaden och får flera hundra datapunkter.

betalt organiskt rapporten adwords
Exempel på hur betalt och organiskt rapporten ser ut i Adwords

Denna rapporten i kombination med Adwords, ger dig störst möjlighet att hitta dessa 15% nya keywords jag nämner i början av artikeln. Google själva har tagit fram en instruktionsvideo:

4. Ditt egna Google Analytics Konto

Även om not provided dominerar din sökdata i Google analytics, så får du ändå data för ca 15% av trafiken. Har du dessutom en gammal analytics installation, finns det mycket historisk sökdata du kan kolla på. Du kan se i mitt konto nedan, för min blogg, disruptive, att under en 12 månaders period, samlades det ändå ca 2500 keywords och keywordskombinationer.

Google Analytics
I din nuvarande Analytics installation hittar du mycket data, trots att du bara ser 15% av sökorden

5. Ubersuggest

Ubersuggest är ett gratisverktyg som scrapar Google Suggest efter information. En faktor för att orden skall få finnas i Google Suggest är är faktiska sökningar, så informationen du hittar i Ubersuggest är en spegling av verkliga användarbeteenden i Google. Du hittar ingen volyminformation i Ubersuggest men du hittar många bra uppslag, om du vill se longtailen av dina segment. Trots att Sverige är ett litet land i Google universum, är informationen du hittar i Ubersuggest bra.

ubersuggest
En sökning på ordet ”Entreprenörskap” ger 244 förslag. Här ser du några av dem.

6. Seolytics

Uppdatering 2018-04-28 SEOlytics har blivit uppköpt at Sistrix. Just det programmet har vi ej ngn erfarenhet av. Vi använder Semrush och Ahrefs för keyword reaserch

Seolytics är en SEO programvara för analys av websajter och keywords(Även köpt trafik). De har en rapport som liknar Ubersuggest men som innehåller väldigt mycket mer sökdata. Seolytics är en av få programvaror som har data för Sverige. (OBS SEOlytics är nedlagt)

SEOlytics
Seolytics sökordsverktyg hittar ca 275 kombinationer för ordet ”Entreprenörskap” och du kan gräva vidare för varje kombination

7. Er egna sökordsfunktion

Nästan alla sajter har en sökfunktion installerad. Google har tex en sökfunktion som man kan få nyttja gratis, givet att man accepterar att det syns reklam för användarna. Datan från denna kan nästan alltid extraheras (I Googles fall kopplar du ihop den med Google Analytics). I detta verktyget hittar du information från era kärnanvändare och vilken information de letar efter. Data som är extra viktig då du bygger en starkare relation med era användare, om du kan tillfredställa deras behov, i större utsträckning genom att besvara deras frågor, med rätt innehåll.

8. Ert Adwordskonto

Google gick nyligen ut med att de kommer även begränsa informationen i Adwords, avseende köpta keywords, genom kryptering. Men förhoppningsvis har du ett gammal Adwordskonto. Då ligger det stora mängder gammal kewyworddata där, som du kan använda. Nedan ser ni en skärmdump från mitt Adwordskonto för disruptive med instruktioner om hur ni hittar denna informationen. I mitt lilla Adwordskonto, ligger det ca 5000 datapunkter, bara för ordmolnet ”Entreprenörskap” och det beror på att jag köpt trafik, lågintensivt, under en lång period.

Såhär ser ni keyworddata från ert Adwordskonto
Såhär ser ni keyworddata från ert Adwordskonto

Framtiden för Not Provided

Google själva säger att de införde HTTPS och Not provided för att skydda sina användare. Det finns en viss sanning i det men det primära skälet är att Google själva har mycket att tjäna på att inte längre dela med sig av datan. Som ni säkert redan förstått, får man ju Google tillgång till keyworddatan om man betalar för annonsering.

För detta hyckleri har Google fått en hel del kritik och det är klart att det blir en repa i deras Do no Evil positionering. Man kanske inte är ond men hyckleri är det sällan någon uppskattar.

Det är i detta ljuset man skall se Googles uttalande på SMX West om framtiden för Not Provided. Det är troligt att det kommer någon form av funktion för webmasters, där de tillåts få del av mer information än vad de får idag, gratis, gällande sökord. Men jag tror inte datan blir lika bra, som den en gång var. Googles uttalande på SMX West:.

Over time, we have moved to secure searches. Referrers are not passed to webmasters, but they are passed to advertisers. But webmasters get a lot of information in Webmaster Central.
But over a period of time, we’ve been looking at this issue. We’ve heard from our users that they do want their searches secure — this is really important to users. We like how things have gone on with the organic side of search.
So, in the coming weeks and months, we’re looking at better solutions for this. We have nothing to announce, but we have discussed with the ads side about how we should handle this in the future. /Källa

Denna artikeln uppdateras

Sök utvecklas och förändras. Du kan spara denna artikeln och återkomma till den, då jag uppdaterar denna med ny information och nya metoder när Google släpper nya tjänster eller information. Det kommer också dyka upp nya verktyg, som kan hjälpa dig, då kommer dessa adderas här. Har du frågor, är du välkommen att ställa dem i kommentarsfältet!

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.