Av

Uppdaterad: December 25, 2021

Hur gör Topdog en sökordsanalys till SEO-projektet?

Hur gör TopDog en sökordsanalys till SEO-projektet? Detta förklarar Christian Rudolf nedan. Han ger också exempel på hur rätt struktur av sökordsanalysen underlättar för företaget som ska genomföra förändringarna.


Transkribering av video:

Sökorden ska grupperas efter landningssida

Hej! I den här videon vill jag beskriva hur vi på TopDog gör sökordsanalyser. Det som är viktigt för oss när vi gör sökordsanalyser är att man inte har ett Excel ark där det ligger mängder av sökord huller om buller. När vi gör sökordsanalyser så strukturerar vi dem efter syfte. Så alla ord som ligger i en grupp – för de ligger i en grupp – har en gemensam faktor; de har samma landningssida. När man gör så blir det tydligare och enklare att koppla en handling till sökordsanalysen.

Grupperingen underlättar skapandet av content brief

Man ska inte bara ska stanna vid en sökordsanalys, den ska leda till någonting – oftast till content eller en sajtstruktur. Och när man grupperar sökorden såhär efter en sida kan man använda dem lättare. Man kan lättare skapa en content brief så att innehållet kan skapas. Man kan lättare se vilka ord som ska in i title och description. Man kan lättare skapa ekonomi; vad är vinsten av att ranka den här sidan? Det kan man lättare göra om man vet sökord, sökvolym och pris.

Sökordsanalysen ska kunna kopplas till handlingar

Det finns en mängd fördelar kring att strukturera sökordsanalysen på rätt sätt. Anledningen till det är att SEO är en aktivitet som måste leda till en handling. Det innebär inte bara en PowerPoint, ett Google doc eller ett Excel ark med sökord. Allt du gör måste vara på ett sätt som gör det enkelt att koppla handlingar till sökorden. Och när du strukturerar sökordsanalyserna på det här sättet så blir det enklare att förstå vad som behöver göras. Och det finns fler användningsområden för sökordsanalyser. Tack för mig!

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.