Vad du behöver veta om SEO om du gör Content Marketing (podd) Lyssna här!

hide

Sökmotoroptimering för stora varumärken!

nav-trigger

Av in oktober 16, 2018

Tradera om Topdog

Dela här

TRANSKRIBERING | TRADERA OM TOPDOG

Tradera om hur det är att jobba tillsammans med Topdog i ett SEO-projekt

SEO kan ju delas in i fyra områden kan man säga. Det handlar om content, länkar, teknik och som övergripande paraplyområde; användarupplevelse.

Vad är SEO för Tradera?

För Traderas del så handlar SEO väldigt mycket om just den tekniska biten. Därför var det väldigt viktigt för mig när jag skulle starta SEO-arbetet här på Tradera att vi kunde jobba med en partner som alla på bolaget, tekniker såväl som icke-tekniker, kunde ha stort förtroende för,

Vilken är er SEO-utmaning?

Den största utmaningen för oss gällande att jobba med SEO skulle jag säga är att skapa en förståelse inom hela organisationen för att SEO-arbete tar tid innan det ger utslag och effekt på totalen. Topdog har absolut varit till stor hjälp där i och med att vi har kontinuerliga avstämningar och även uppföljningsmöten och intromöten innan vi sätter igång med respektive projekt.

Omvärlden runt omkring sajten förändras ju ständigt – konkurrensen ökar och Google gör ju ständigt uppdateringar så det är helt självklart att arbetet med SEO alltid ska ticka på i bakgrunden.

För vår del så är ju SEO väldigt tekniskt inriktat och för att exekvera på ett lyckat sätt i ett tekniskt projekt – och även säkert många andra typer av projekt, men det är mest den typen jag har erfarenhet av och har jobbat med under senaste tiden – så tycker jag att det är jätteviktigt att alla förstår varför någonting ska göras och även kanske har lite bakgrund till hur det fungerar överlag.  Jag tycker att Topdog har gjort ett jättebra jobb där för att få oss alla att förstå, tekniker som icke-tekniker, hur och varför någonting ska göras.

Nyttan av Topdog SEO?

Den konkreta nyttan som Tradera har haft av Topdog har varit att vi tydligt har kunnat definiera våra problemområden tillsammans, den tekniska sidan av organisationen har förstått varför saker ska göras och vi har tillsammans med Topdog kommit fram till hur saker och ting ska göras. Och genomgående i allt så har vi som organisation haft väldigt stort förtroende för Topdog och vi har verkligen känt att det är en partner som vi kan rekommendera till andra stora sajter.

Christian Rudolf

Christian Rudolf

Ägare av Topdog!

Christian är Topdogs ägare och Senior Sökmotorkonsult med +10000 timmar av Sökmotoroptimering & Processutveckling för internetmarknadsföring för de allra svåraste segmenten i Google.

Ställ gärna en fråga angående artikeln

*