Av

Uppdaterad: December 11, 2021

Googles okända anledning till att skapa Alphabet

Google har nyligen förändrat sin bolagsstruktur och döpt om bolaget till Alphabet. Det som hittills har varit ett bolag med en salig blandning av verksamheter ser nu mer ut som ett typiskt investmentbolag, med ett bolag för varje ben i verksamheten.
Google Alphabet
Vi kan se flera anledningar till detta. Dels handlar det om aktiekursen. Den har inte följt index under den senaste tolvmånadersperioden. En dålig kursutveckling är aldrig bra, men i Googles fall är det extra problematiskt i och med att nyckelpersonerna i bolaget har fått aktieoptioner som incitament. Om inte optionerna får ett värde finns risken att en och annan börjar se sig om efter nya utmaningar. De som jobbar på Google är attraktiva på arbetsmarknaden.

Dels är Google vad man skulle kunna kalla ett informationsinvestmentbolag. De har en sådan enorm mängd data som de kan tolka och analysera och därigenom förutsäga framtida förändringar bättre än alla andra aktörer. Det är begripligt att man med det kunskapsövertaget i ryggen vill bygga en investeringsportfölj.

Minst lika viktigt är nog att man vill kunna fortsätta att köpa upp företag som ingår i internets hårda kärna – Ebay, Twitter, Yelp med fler. Man vill bygga vidare på det informationsmonopol man redan har på nätet. Men det har börjat växa fram ett politiskt motstånd mot Googles dominerande ställning och hur de drar fördel av den. För varje bolag som Google lägger under sig kommer motståndet att stärkas.

Ett sätt att bemöta motståndet är att bygga ett konglomerat. Då kan man nämligen hävda att det finns tydliga avgränsningar mellan bolagen, och att bolagen måste bedömas var för sig. Hur det sedan verkligen blir med de avgränsningarna, ja det är en annan fråga.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +20 års av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluderar svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.