Av |

Vilka egenskaper bör en SEO-konsult ha?

Vilka egenskaper bör man besitta för att jobba som konsult inom SEO? Vilka färdigheter krävs för att driva framgångsrika SEO-projekt? Och varför är det så? Christian Rudolf delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring detta i videon nedan.

Transkribering av videon:

Bra egenskaper hos en SEO-konsult

Idag ska vi prata om vilka egenskaper och färdigheter jag tycker att en SEO-konsult behöver ha. Jag har jobbat som SEO-konsult i ungefär fem år. Jag har säkert sålt sökmotoroptimering för 20 miljoner kronor och genomfört x antal SEO-projekt. Så jag har några starka åsikter i frågan.

Förmåga att lyssna in och anpassa

Den viktigaste färdigheten eller egenskapen som jag tycker att en sökmotorkonsult behöver ha är att han eller hon behöver vara lyhörd och anpassningsbar. Anledningen till det är att alla företag är olika. Man kan inte komma dragande med exakt samma grejer till alla företag. Alla är olika och du måste vara duktig på att lyssna in var de är och vad som krävs för att få saker gjort hos dem.

Skapa insikt hos beslutsfattare

Den andra färdigheten eller egenskapen är att man måste kunna skapa insikt. Om man inte är pedagogisk och kan skapa insikt hos beslutsfattare och stakeholders så kommer man att få mycket lite gjort. Det beror på att SEO är ganska komplext. SEO är inte en sak, det är fyra saker: content, teknik, länkar och användarupplevelse, vilket betyder att beslutsfattare måste vara de som fattar beslut om SEO. SEO-konsulten kan inte fatta beslut om SEO för företagets räkning så SEO-konsulten måste kunna påverka beslutsfattarna så att de fattar rätt beslut inom de här fyra faktorerna, som dessutom är utspridda på olika avdelningar.

Den tredje egenskapen som jag tycker att en SEO-konsult måste ha är att man måste vara väldigt processorienterad. Det är inte du i sig som skapar förändringen. Du skapar förändringen genom andra, vilket betyder att du måste kunna skapa processer hos kunden som levererar det utfall som du och kunden vill ha. Exempel på detta: du måste tillsammans med teknikavdelningen bygga en process som säkerställer att de tekniska förändringar som behöver ske, som i många fall är ganska stora, sker. Kan du inte få ordning på denna process så kommer du inte att lyckas med detta.

Det här är de tre faktorer som jag tycker är viktiga. Vad är din erfarenhet? Dela gärna i kommentarerna.

Ägare & Sökmotorkonsult på Topdog SEO
Med +10000 timmar av Sökmotoroptimering och Processutveckling kan jag hjälpa ditt företag att skaffa sig ett försprång i Google!
  • iab sweden
  • webbdagarna
  • internetworld
  • DAGENS MEDIA
  • DiGital
  • BREAKIT