Av | Publicerad

Uppdaterad: November 06, 2021

Sök är fortfarande en marknadsmöjlighet i sin linda

Internet kan beskrivas  utifrån en användares perspektiv,i tre faser, där varje fas är ett verb.  Den första fasen handlar surfande. Man går från plats till plats på internet, med hjälp av länkar man hittar,s ökandes efter innehåll. Nästa fas handlar om Sök(Att googla) där Google lyckas på ett finurligt sätt kategorisera webben och göra den datan användarbar, på en industriell nivå(I början var Yahoo manuellt editerad) så att  det blir mycket lättare för dig att upptäcka nytt och rätt innehåll.  Nästa fas är precis påbörjad, den sociala, där är verbet ”Rekommendera” viktigt. Du upptäcker saker genom de digitala sociala cirklarna du befinner dig i. Dagens offentliga diskussion handlar i stor utsträckning redan om denna sista fas, det sociala. Det är lätt att inbilla sig att eftersom den tredje fasen är påbörjad, är vi färdig med den andra, sök. Det är helt fel. Faktum är att rent affärsmässigt och entreprenöriellt är det bättre att befinna sig i fas två sök, än fas tre, den sociala. Anledningen till det är att rent ekonomiskt är det ekosystem lättare att leva i. Precis som det är lättare för djurarter att hitta sin nisch i amazonas än vad det är på tundran i sibirien. Antalet möjliga nischer är mångdubbelt fler.

SEO vs SEM

Google Trends är ett trubbigt verktyg men funkar bra när man skall sätta saker i relation till varandra. Nedanstående bild visar intresset för SEO och SEM. Bägge har positiv trend men det är stor skillnad mellan dem. Just denna skillnaden skall få illustrera en marknadsmöjlighet inom sökmotoroptimering som finns här.
marknadsstorlek SEO vs SEM

Via SEOmoz hittar vi denna enkla grafen över hur företagen lägger sina sökpengar:
Marknadsstorlek sökmarknadsföring
Ja, ni ser alla arbitraget som är möjligt. Visserligen har SEM vissa fördelar framför sökmotoroptimering som gör det enklare men affärsmöjligheten lyser ändå som en fyr i mörkret. Nu dizzar jag inte alls SEM här. Tvärtom. En online marknad, som SEM,som är såpass stor och som växer mycket är  intressant för entreprenörer. Varje dag öppnas sig vad jag kallar svarta hål av möjligheter på marknaden. Efterhand som marknaden expanderar tillkommer problem. Varje sådant problem är en marknadsmöjlighet och dessa möjligheter och storleken på dessa möjligheter växer i takt med omsättningen på marknaden.
I USA finns det idag udda yrken inom sök, tex, finns det konsulter som har som enda jobb att göra due diligens på uppköpsobjekts SEO och sätta det i relation till affären och deras nytta. Det finns mjukvarubolag som utvecklar CRM system som är nischad mot linkbuilding (White hat linkbuilding är en relationsaktivitet). Vem kunde tänka sig sådana CRM bolag för några år sedan? Idag är de en verklighet och de har flera tusen kunder.

För mig är Sociala Medier som tundran i Sibirien

We all get high on our own supply, sök är min grej, såklart är jag partisk men det finns goda anledningar att hålla sig i fas nummer två, sök. Det råder ingen tvekan om att det sociala kommer komma och att det kommer komma en ekonomi kopplat till det av högre dignitet men att agera i ett ekosystem som är ekonomiskt litet, är svårt. Du har väldigt litet manöverutrymme och hamnar du fel, då svälter du ihjäl. På tajgan i Sibirien växer det gran, bara gran. Försöker du vara något annat, är det väldigt lätt att få problem då klimatet är hårt. Samma sak är det för sociala medier, försöker du nischa dig, dvs, vara ngt annat än en gran., kan du lätt hamna i problem. Nischen är kanske inte tillräckligt stor för att du skall kunna överleva och det finns få saker som dödar företag så bra, som tid. Tid är en dyr och ändlig resurs för alla företag.
Efterfrågan på SEO vs Sociala medier

Jag skulle tom vilja hävda att det är bättre att gå via sökmarknaden om du vill skapa något inom den social sfären. Sök kan bygga kassaflöden och kundrelationer som du sedan kan använda den dagen, sociala mediers ekosystem är mer utvecklat och du kan finna en nisch som är tillräckligt stor för att du skall kunna tjäna bra med pengar, utan att arbeta dig själv till döds.

Författare

Christian Rudolf

VD och Sökmotorkonsult

Christian har +15 år av erfarenhet av SEO och digital marknadsföring. Denna erfarenhet inkluder svåra segment som casino och finans men även globalt. Det som gör Christian bra på SEO är fokus på genomförande. Detta är det riktiga problemet inom SEO.