Av |

Hur jobbar man effektivt med SEO?

Många har uppfattningen att SEO är ett evighetsprojekt. Med ett sådant synsätt skjuts sökmotoroptimeringen ofta upp gång på gång, vilket innebär att de förbättringar som behöver göras aldrig genomförs. Här berättar vi hur du kan arbeta med SEO mer effektivt.  


Transkribering av videon:

Hej. Jag heter Christian. Jag driver en SEO- och content-byrå som heter Topdog. Idag ska vi prata om hur man driver ett SEO-projekt effektivt. Men innan vi hoppar in i den magiska såsen så behöver vi berätta lite om omständigheterna där ute.

Det är ganska vanligt att man har en uppfattning om att SEO är ett evighetsprojekt. Det är det inte för övrigt.
Men det är en mycket vanligt uppfattning. Ni kan Googla detta och själva skapa er en uppfattning om hur många SEO:are som tycker detta.

När man har den ansatsen till projekten så är man ganska ineffektiv. För om vi gör antagandet att det är ett evighetsprojekt och sökmotoroptimering handlar om att genomföra ett antal förbättringsåtgärder eller lösa ett antal problem på er webbsida. Så från ett manager-perspektiv kan man alltid vänta lite med ett SEO-projekt. Det går alltid att skjuta lite till framtiden för det är ju inte så att det inte finns andra projekt som en chef ansvarar för att genomföra. Så man skjuter lite på dem nödvändiga SEO-åtgärderna för de finns ju kvar imorgon – det här är ju ett evighetsprojekt.

Den här ansatsen om att SEO är ett evighetsprojekt är ganska icke konstruktiv ur ett genomförande perspektiv. Så hur gör man då för att vara effektiv? Jo, om du vill vara effektiv så måste du ta fram en planering. Du måste ta fram tydliga mål och det behöver inte vara ett helt SEO-projekt. Det kan vara en contentsektion. Det kan vara en sektion där du ska genomföra lokal SEO – du ska få bankkontoren att ranka i Gävle och i många andra kommuner. Det kan vara load time.

Du bryter ner det till en del av webbsidan, en sektion som kommer skapa ett visst affärsvärde eller ett visst ekonomiskt värde och detta värde definierar du, till exempel genom keyword research. Därefter bryter du ner det i aktiviteter. Vad behöver vi göra för att värdet eller summan ska bli verklighet? Sedan bryter du ner detta till en planering och sen skapar du insikt hos dem som bestämmer. Sedan sätter du en deadline.

Då kommer han eller hon som bestämmer säga ”jättebra, detta är ett färdigt projekt, vi genomför och lägger på 20 % på tiden för jag vet att vi är lite långsamma”. Då har du fått en omfattning. Nu är det tydligt för alla deltagare vad som ska göras, vem som ska göra det, när det ska göras och hur mycket tid vi har och vilket värde det skapar.

Så här skapar man effektivitet och genomförande. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att de som säger att SEO är ett evighetsprojekt och har den jargongen och det mindsetet, det är dåligt för SEO.

Vill ni veta mer om hur man faktiskt driver sådana här projekt? Då tycker jag att ni ska ringa mig. Hej!